Από το πρώτο ευρώ θα δηλωθούν οι τόκοι των καταθέσεων στη φορολογική δήλωση

2014-04-04 15:59

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη ορίζεται ότι οι τόκοι καταθέσεων, στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, θα περαστούν στους κωδικούς 667 - 668 ανεξαρτήτως ύψους.

'Ετσι δεν θα ισχύσει το περσινό καθεστώς, με βάση το οποίο απαλλάσσονταν από την υποχρέωση αυτή όσοι φορολογούμενοι είχαν τόκους από καταθέσεις, έως 250 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, οι τόκοι καταθέσεων φορολογούνται αυτοτελώς με παρακράτηση του φόρου 15% στην τράπεζα. Λαμβάνονται όμως υπόψη στον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, εφόσον το σύνολο του εισοδήματος υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Πίσω

Αναζήτηση στο site

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα